Das Präsidium des Round Table 133 Lippstadt-Soest

Die Ämter bekleiden im Jahr 2017/2018:

Präsident:
Hans-Christian Asemissen
praesident@rt133.rtd-mail.de

Vize-Präsident:
Christian Piel
vizepraesident@rt133.rtd-mail.de

Sekretär:
Dennis Rennkamp
sekretaer@rt133.rtd-mail.de

Schatzmeister:
Frank Jürgens
schatzmeister@rt133.rtd-mail.de

IRO: (International Relations Officer)
Nils Regelmann
iro@rt133.rtd-mail.de

PRO: (Press Relation Officer)
Dennis Rennkamp
pro@rt133.rtd-mail.de

WEB: (Webmaster)
Robin Ghosh
webmaster@rt133.rtd-mail.de

Pastpräsident:
Maxime Lagarde
pastpraesident@rt133.rtd-mail.de

 

 

Past-Präsidenten

Dies ist die Liste unserer Past-Präsidenten:

2016 Maxime Lagarde
2015 Nils Regelmann
2014 Benjamin Seiger
2013 Robin Ghosh
2012 Elmar Brinkmann
2011 Ingo Pahrmann
2010 Maxime Lagarde
2009 Claus Brödling
2008 Christian Schuster
2007 Dirk Walter
2006 Matthias Grothues
2005 Christian Frochte-Peters
2004 Ch. Koch
2003 Ch. Koch
2002 T. Hilz
2001 Ch. Frochte-Peters
2000 K.-P. Kirchner
1999 D. Tenbrock
1998 Dr. E. Göckeler-Leopold
1997 R. Schwanitz
1996 E. Göckeler-Leopold
1995 A. Sommerfeld
1994 H. Heitkamp
1993 R. Schünemannn
1992 D. Herdieckerhoff
1991 R. Pucklitzsch
1990 C. Fischer
1989 A. Sommerfeld
1988 J. Frohn
1987 M. Gerth
1986 B. v. Gronow Elsner
1985 J. Frohn
1984 R. Lichterfeld
1983 B. v. Gronow Elsner
1982 S. Werner
1980/81 S. Emmermann